TASCTI KOZ PESTILENZ

TASCTI KOZ PESTILENZ, teže odgonetljiva fraza, a zapravo kletva koju u drugom prizoru prvoga čina komedije Dundo Maroje izgovara Ugo Tudešak.

Milan Rešetar pretpostavlja da je možda riječ o pogreški te da bi ispravno bilo tas[i] ti, cor – muči ti, srce (Djela Marina Držića, 1930). Ivan Slamnig pak smatra da je riječ o psovki: »’dass dich Gott’s Pestilenz’ – ‘da bi te kuga božja’« (Pristup Marinu Držiću s ove obale, 1964), što je ispravnije. Držić psovku registrira po sluhu, a mogao ju je čuti od Christopha Rogendorfa, ali i od njem. studenata u Sieni.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin