TALTIBIJO

TALTIBIJO, lik u tragediji Hekuba, Agamenonov sluga.

Pojavljuje se samo u jedinom prizoru trećega čina, u kojem komentira nesretnu sudbinu bivše trojanske kraljice. S Agamenonom ne dolazi u dodir, osim funkcijski, jer se u aktantskome modelu predstavlja kao sluga mikenskoga vladara. Njegova je funkcija, u naratološkom smislu, ugl. kompenzacijska – izvještava o događajima iz pretpriče koji su zbog klasičnoga tragediografskoga postupka in medias res ostali izvan dramske fabule. Taltibijo prvi Hekubu obavještava o ishodu Poliksenina žrtvovanja u čast junaka Akila: »Došao sam, starice, da budem tebe zvat / da kćerce djevice dođeš tielo ukopat« (s. 1369–1370), da bi ubrzo nestao s pozornice. Pritom se legitimira kao glasnik, dakle kao lik koji je stalno prisutan u žanru ant. tragedije, a rijetko kad izostaje i u senekijanskom tragediografskom modelu. U duljem monologu, lamentaciji o nesretnom položaju u kojem se našao trojanski narod i kralj. obitelj, Taltibijo suosjeća s Hekubom, tješi ju te nekoliko puta naglašava važnost netom prinesene žrtve. Međutim, Hekuba će na njegove replike reagirati burno, što on komentira sljedećim stihovima: »Pomoz’te ju, o, vi žene, / držite ju da ne pade« (III, 1, s. 1585–1586).

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt