ŠUNDALIĆ, ZLATA

ŠUNDALIĆ, ZLATA, hrvatska književna povjesničarka (Bankovci, 17. II. 1960).

Studij hrvatskog ili srpskog jezika i književnosti završila 1984. na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1998. temom Molitvenici u hrvatskoj književnosti od 16. do kraja 18. stoljeća (s posebnim osvrtom na Antuna Kanižlića). Od 1987. zaposlena je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (danas Filozofski fakultet), isprva na kolegiju slovenska književnost, a od 1995. na kolegiju stara hrvatska književnost. Objavila je knjige Studenac nebeski (2003) i Kroz slavonske libarice (2005).

Knjiž. opusom M. Držića pozabavila se u raspravama Životinja i hrvatska renesansna pastoralno-idilična drama (2003), Biljni svijet u hrvatskoj renesansnoj pastoralno-idiličnoj drami (2004) i Fauna u Držićevim pastoralama (2007), u kojima klasificira floru i faunu hrvatske renesansne pastoralne drame, u preglednom radu Na tragu Rešetarove podjele Držićevih djela (2005), u kojem komentira žanrovsku nomenklaturu kojom je Milan Rešetar opisivao Držićev knjiž. opus, te u članku Kategorija prostora u Držićevoj Hekubi (2007).

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt