STOJAN, SLAVICA

STOJAN, SLAVICA, hrvatska književna povjesničarka i književnica (Dubrovnik, 29. X. 1951).

Diplomirala je jugoslavenske jezike i književnosti i engleski jezik i književnost 1974. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, doktorirala 1991. na Filozofskom fakultetu u Zadru disertacijom Ivan August Kaznačić: književnik i kulturni djelatnik. Znanstvena je savjetnica u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Istražuje stariju hrv. književnost, povijest svakodnevice i povijest žena. Objavila je pripovjedne zbirke Priča po Pavlu (1993) i Priče iz starog Dubrovnika (1995) te monografije Ivan August Kaznačić (1993), U salonu Marije Giorgi Bona (1996), Anica Bošković (1999), Vjerenice i nevjernice: žene u svakodnevici Dubrovnika (1600.–1815.) (2003), Slast tartare: Marin Držić u svakodnevici renesansnog Dubrovnika (2007).

U knjizi Slast tartare istraživanjem arhivskoga gradiva pokušala je utvrditi stvarne osobe koje su Držiću poslužile za oblikovanje nekih likova u Noveli od Stanca, Dundu Maroju, Arkulinu i Skupu ili su spomenute u Grižuli, identificirati članove kaz. družina i mjesta izvođenja predstava, opisala prehrambene i odjevne navike, oblike pobožnosti i svetačke kultove Držićeva doba te pokazala povezanost njegova opusa s dubr. svakodnevicom. Njezina knjiž. djela odlikuje osobna nota, koja se osjeća i u znanstv. istraživanjima, u kojima ne bježi od hrabrih interpretacija. God. 2007. napisala je scenarij za dokumentarni film Od tartare do urote.

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić