ŠTEFANČIĆ, VLADO

ŠTEFANČIĆ, VLADO, hrvatski redatelj, glumac i pjevač (Vukovar, 12. I. 1931).

Od 1950. glumi i režira u zagrebačkom kazalištu Komedija, u kojem je 1969–78. bio i umj. ravnatelj. Osim niza opereta (Grofica Marica i Kneginja čardaša Imre Kálmána; Splitski akvarel i Mala Floramye Ive Tijardovića; Barun Trenk i Madame Troubadur Srećka Albinija; Šišmiš Johanna Straussa ml.), režirao je i mnoštvo inozemnih (Jerry Bock – Joseph Stein, Guslač na krovu; Andrew Lloyd Weber – Tim Rice, Jesus Christ Superstar; Galt MacDermot – Gerome Ragni – James Rado, Kosa) i hrv. mjuzikala (Milan Grgić – Alfi Kabiljo, Jalta, Jalta, Car Franjo Josip u Zagrebu, Kralj je gol; Stipica Kalogjera, O’Kaj; Nino Škrabe – Arsen Dedić, Lady Šram). Režirao je i prve hrv. rock-opere (Ivica Krajač – Karlo Metikoš – Miljenko Prohaska, Gubec-beg i Grička vještica).

U kazalištu Komedija je 1972. režirao mjuzikl Đele Jusića Dundo Maroje ’72 (obrada Marko Fotez, stihovi Stijepo Stražičić). Bilo je to »predstavljanje koje će (…) dum Marinu i baštini biti od veće koristi nego mnogi pokušaji visokih pretenzija a niskih rezultata« (Slobodan Šembera, Telegram, 15. IX. 1979). Mjuzikl je uprizoren i na Dubrovačkim ljetnim igrama 1989. na Gundulićevoj poljani.

Podijelite:
Autor: Mirjana Mataija