STANOJEVIĆ, PREDRAG

STANOJEVIĆ, PREDRAG, srpski književni povjesničar (Beograd, 14. III. 1960).

Jugoslovenske književnosti i opštu književnost diplomirao 1982. na Filološkom fakultetu u Beogradu, gdje je 2007. doktorirao temom Književni istoričar Frančesko Marija Apendini. Od 1990. zaposlen je na istom fakultetu na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. Objavio je knjigu Kraj književnosti starog Dubrovnika (2002).

U radu Slika svakodnevnog života balkanskog zaleđa u »Noveli od Stanca« Marina Držića: književno delo kao izvor za istoriju svakodnevnog života (2006) polazi od pretpostavke da spomenuto djelo može poslužiti, među ostalim, kao sekundarni izvor za rekonstrukciju pov. zbilje (trgovina, bračni odnosi). Smatra da je razgovor Dživa Pešice sa Stancem dvostruko kodiran: Dživo Stancu nudi sliku idealnog trgovca (trguje govedima, nije zadužen, putuje kopnom, a ne morem, pošten je, ne daje robu u zajam, ne želi biti jamac, poslove obavlja sam), koja je u stvarnosti bila drukčija, što potkrepljuje navodima iz Knjige o umijeću trgovanja (Libro del arte dela mercatura) Benedikta Kotrulja te iz Opisa slavnoga grada Dubrovnika Filipa de Diversisa. Razgovor o bračnoj etici (udovoljavanje ženskim seksualnim prohtjevima, opravdanost udaranja žene) također je dvosmislen: Dživova preporuka da ženu treba istući – uz koju Stanac oduševljeno pristaje – u dubrovačkoj urbanoj sredini barem načelno nije bila prihvatljiva, što potvrđuje i Kotrulj. Parodirana slika o savršenom trgovcu (koju Stanac lakovjerno prihvaća) i moralno neprihvatljivi sudovi o položaju žene (koje Stanac odobrava) ilustracija su predodžbi Dubrovčana o stanovnicima ruralnoga zaleđa Republike.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin