SPATARI, JERONIM

SPATARI, JERONIM, klerik, javni notar, kancelar dubrovačke nadbiskupije.

Nazočio je procesu izbora i proglašenja M. Držića za rektora polovice patronata nad crkvom Svih Svetih (Domino), a zatim o tome sastavio ispravu, potpisao ju i ovjerio službenim pečatom u nadbiskupskom dvoru 12. IV. 1526: »Et ego Hier.s Nici Spatarij clericus Rhag(usi)nus publicus imperiali autoritate notarius ac judex ordinarius nec no(n) ad presens curie archiepiscopalis scriba et cancellarius, q(ui) a predictis omnibus du(m) sic ut premittitur fierent et agerentur una(m) cu(m) preno(m)i(n)atis testibus presens interfuit, eaq(ue) omnia et singula sic fieri vidi et audivi, ideo hoc presens publicu(m) et autenticu(m) instrum(entum) manu mea propria conscripsi, signoq(ue) et no(m)i(n)e et cognomine meis solitis et consuetis una cu(m) prefati R.di D. Vicarij sigilli appensione signari in fidem omniu(m) et singulor. premissor. req(ui)situs et rogatus« (»I ja, Jeronim Nikolin Spatari, klerik dubrovački, državnom vlašću javni notar i nadležni sudac, kao i sadašnji pisar i kancelar nadbiskupske kurije, koji sam zajedno s navedenim svjedocima bio nazočan dok su svi spomenuti izvršavali ono što je rečeno, vidio sam i čuo kako je sve to zajedno sa svakom pojedinošću na isti način i izvršeno, i zato sam ovu javnu i vjerodostojnu ispravu ispisao vlastitom rukom, jer su od mene zatražili i zamolili me da ispravu označim svojim redovitim i uobičajenim pečatom, imenom i prezimenom, zajedno s dodatkom pečata rečenoga preuzvišenoga gospodina vikara, radi vjerodostojnosti svega rečenoga u cijelosti i u pojedinostima«). Četiri godine poslije, 19. XII. 1530, dokument je, na Držićev zahtjev, registriran u Diversa Cancellariae.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin