SOUVAN, IVAN

SOUVAN, IVAN, hrvatski kazališni kritičar slovenskog podrijetla (Ljubljana, 17. VI. 1848 – Zagreb, 18. IX. 1912).

Studij filozofije završio u Grazu. Od 1880. bio je austr. činovnik u Bosni. God. 1884. došao je u Zagreb, gdje je dvadeset sedam godina radio kao urednik kult. rubrike dnevnika Agramer Zeitung. Vrstan novinar i publicist, isticao se kao vjerodostojan kaz. kritičar s više od dvije stotine objavljenih recenzija. Pisao je i knjiž. kritike, putopise iz bosansko-hercegovačkih krajeva, novele, a po nekim izvorima i drame, koje međutim nisu sačuvane. Osobito je zaslužan što je u zagrebačkom njem. dnevniku tiskao svoje prijevode brojnih hrv.pisaca (Dimitrija Demeter, August Šenoa, Eugen Kumičić, Ivo Vojnović i dr.), a u Ljubljani objavljivao i prijevode hrv. književnika na slovenski.

U književničko-prevoditeljskoj djelatnosti važno mjesto zauzima prijevod Držićeve Novele od Stanca na njemački (Agramer Zeitung, 1890, 295) pod naslovom Der gefoppte Stanac u rimovanim stihovima aa bb cc nejednakoga metra, pri čemu, zbog jezičnih i metričkih zakonitosti njem. jezika, nije mogao slijediti dvostruko rimovani dvanaesterac izvornika. Kako bi osigurao preglednost dramske radnje, dramu je podijelio u četiri prizora, a prema 316 u izvorniku, njegov prijevod ima 354 stiha. Izostavljeni su ili opisno prevedeni neki toponimi (Garište, Podmirje), a dodane su neke oznake za mjesta zbivanja koja se u Noveli ne nalaze (hinter dem Kloster – iza samostana), dok su malobrojne Držićeve didaskalije prevedene ugl. doslovno, s time što su u njima neke hrv. riječi predočene u njem. varijanti: vile – die Vilas, Vlasi – die Vlachen, koje jezik prijevoda inače ne poznaje. Der gefoppte Stanac ozbiljan je i savjestan rad u kojem je pokazao izvrsno poznavanje bitnih značajka izvornika, prvi prijevod nekoga Držićeva djela na jedan od stranih jezika.

Podijelite:
Autor: Nikola Batušić