SLAVA NEBESKA

SLAVA NEBESKA, lik u drami Grižula.

Lipovčan kao Slava Nebeska

Dora Lipovčan kao Slava Nebeska, Grižula,
Dubrovačke ljetne igre, 2005 (redatelj Paolo Magelli)

Izgovara prvi prolog, sastavljen od dvanaest dvostruko rimovanih dvanaesteraca. U prva četiri opisuje arkadijski krajolik, u sljedeća četiri predstavlja Dijanu koja s vilama krepostima vlada svijetom, a u posljednja četiri aludira na pir Vlaha Valentinova Sorkočevića i Kate Sorkočević:

»Spomeni ovi stan s veseljem uvike
čestiti ovi dan, pun slave i dike,
u koji dva mila po milosti od nebes
tač slavno združila Nebeska Slava jes«.

Nakon njezinih riječi slijedi glazb. dionica, što je naznačeno didaskalijom: »Za ovjezijem se muzika kanta«.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin