SINČIĆEVIĆ ALLEGRETTI, MARIJA

SINČIĆEVIĆ ALLEGRETTI, MARIJA, antuninka (Dubrovnik, oko 1530 – Dubrovnik, X., 1590).

Oporuka Marije Sinčićević

Oporuka Marije Sinčićević Allegretti
(Državni arhiv u Dubrovniku, Testamenta Notariae, sv. 48, f. 149r)

Kći Stjepana i Anice Jelić. Njezina starija sestra Klara bila je zaručena s Vlahom Nikolinim Držićem, ali je umrla prije vjenčanja. Vjerojatno zato antuninska genealogija (Descrizione delle Origini e Genealogie dei cittadini Ragusei) bilježi da je Marija bila »unica figlia« (jedina kći). Vlaho je 12. XI. 1548. sklopio bračni ugovor s Marijom, s kojom je imaodesetero djece: sinove Nikolu, Stjepana, Julijana, Marina, Šimuna, Ivana, Martina i kćeri Klaru, Anicu i Đivu. Spomenuta genealogija kaže da je pir trajao mjesec dana, a da je Marijin miraz iznosio 50 000 dukata. Oporuku je sastavila 16. X. 1590, a registrirana je 25. X. 1590. Na Vlahovu i Marijinu piru 1551. izvedena je Tirena. M. Držić u novom prologu napisanom za tu prigodu ne spominje Mariju imenom, nego opisno:

»Obrad: Djevojku je danas doveo u svoj dvor,
koje sja lip obraz jak sunce iza gor,
svijetla plemena Sinčičevîć kuće,
od davnjih vrjemena vridne i moguće«
(s. 47 –50);

»Nevjestu pogledaj! Ne vidiš ništa ti,
gdi je sva kako raj u zlatu viditi? «
(s. 69–70);

»Pribat: Svitli se nje ličce meu lipim plemkami
kakono sunačce meu svitlim zvjezdami«
(s. 71–72);

»Obrad: Ljuvena i mila vidjet je u biseru
u gori jak vila pri bistru jedzeru«
(s. 73–74).

Podijelite:
Autor: Tonko Marunčić