ŠENOA, MILAN

ŠENOA, MILAN, hrvatski geograf i književnik (Zagreb, 2. VII. 1869 – Zagreb, 16. XI. 1961).

Doktorirao 1895. iz zemljopisnih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je bio prof. do umirovljenja 1940. Njegova komedija u tri čina Kako vam drago prvi je put izvedena u Zagrebu 31. I. 1893. u režiji Andrije Fijana; obnovljena je 25. I. 1918. u režiji Branka Gavelle. Ukupno je izvedena sedam puta. Šenoin se komad sa svim obilježjima kasnoromantičke komedije mača i plašta zbiva 1571. u Dubrovniku, gdje u pseudohistorijskim okolnostima don Marin Držić, s nadimkom jegulja, kao protagonist zbivanja posreduje u ljubavnim zapletima kojih su sudionici Petar Bunić, Dinko Ranjina i Cvijeta Cucerić (zapravo Zuzorić). Za Držića autor kaže kako je »taj don Jegulja prava napast. Jezik mu je oštar kao gorušica, a ne možeš da mu njegovu valjanom uzvratiš, jer ti je kao pasji jež. Stisne se, a kud god udaraš, udaraš na bodljiku« (II, 3). Pretpostavlja se da je autor bio nadahnut predavanjima svojega srednjoškolskog profesora hrv. književnosti Josipa Pasarića, koji je potkraj 1880-ih godina pripremao vlastitu, neizvedenu i danas nepoznatu obradbu Dunda Maroja za pozornicu.

Podijelite:
Autor: Nikola Batušić