SARAKA (SARACA), LUJO

SARAKA (SARACA), LUJO, plemić (Dubrovnik, oko 1523 – Mali Ston, IX. 1549).

Ugovor o namirenju duga

Ugovor o namirenju duga Girolamu Geriniju
(Državni arhiv u Dubrovniku, Diversa Cancellariae, sv. 134, f. 70v–71r)

Grb obitelji Saraca

Grb obitelji Saraka (Saraca)

Sin Ivana i Nikolete Rastić (Resti). Imao je brata Boža i sestru Franu. Oporuku je sastavio 3. IX. 1549, a objavljena je 7. IX. Preminuo je mlad, vjerojatno od neke epidemije u Malom Stonu, gdje je obavljao dužnost kapetana tvrđave Koruna. Bio je, po svemu sudeći, naobražen čovjek, no jedino bogatstvo koje je iza sebe ostavio bile su knjige kojima je oporučno želio namiriti troškove kupnje različitih glazb. instrumenata te troškove vlastitoga pogreba, jer mu ni roditelji više nisu bili na životu.

Iz ugovora sastavljenoga kod notara Girolama Giustinianija u Anconi 4. I. 1543. razvidno je da je M. Držić, s tada dvadesetogodišnjim Sarakom, uzajmio sto zlatnih dukata od Firentinca Girolama Gerinija. Isprava koja obvezuje Držića da isplati vjerovnika ne tereti Saraku. Iz dokumenta se ne razabire zbog čega su kreditora zajednički tražili Saraka i Držić. Dug Držić nije vratio ni u sljedećih šest godina pa je 18. V. 1549. u dubr. Kancelariji sastavljen novi ugovor: G. Gerinija zastupao je Lorenzo Miniati – o kojem Držić opširno govori u pismu upućenom Cosimu I. Mediciju 2. VII. 1566. – koji je pristao da Nikola Ivanov Mažibradić zajamči »sobom i svime što posjeduje« da će Držić dug vratiti.

Podijelite:
Autor: Slavica Stojan