ROGOWSKI, LUDOMIR MICHAL

ROGOWSKI, LUDOMIR MICHAL, poljski skladatelj, dirigent i glazbeni pisac (Lublin, 3. X. 1881 – Dubrovnik, 13. III. 1954).

Diplomirao kompoziciju i dirigiranje na Konzervatoriju u Varšavi (1906), usavršio se u dirigiranju kod Arthura Nikischa u Leipzigu (1907). U Vilnu je predavao na orguljaškoj školi (1909) te utemeljio i vodio simfonijski orkestar (1910–12). U Varšavi je 1912–14. bio organizator glazb. života. Nakon I. svj. rata, koji je proveo u Francuskoj i Belgiji, ponovno se vratio u Varšavu te 1921–26. bio dirigent u Maloj operi. U tom razdoblju gostovao je kao dirigent u Francuskoj, Belgiji, Čehoslovačkoj i Jugoslaviji. God. 1926. nastanio se zbog zdravstv. razloga u Dubrovniku, gdje je živio i stvarao (u samostanu sv. Jakoba) do smrti. U povodu dvadesete obljetnice njegova boravka u Dubrovniku, dubrovački gradski orkestar priredio je koncert njegovih djela (1947). Skladao je orkestralnu, komornu, glazbeno-scensku (Kraljević Marko, 1930), vokalnu i crkv. glazbu. Pisao je za kazalište i radio. U ranim djelima bio je pod utjecajem orkestralnoga kolorita Claudea Debussyja, a poslije ponesen glazb. folklorom Poljske, Francuske, Bjelorusije, Bosne i Dalmacije, kao i orijentalizmom (Perzija). Tvorac je slavenske ljestvice (C-D-E-FIS-G-A-B-C). Dubr. obilježja imaju skladbe iz njegova orkestralnog i vokalnog opusa. Za Novelu od Stanca M. Držića skladao je 1953. scensku glazbu.

Podijelite:
Autor: Nedjeljko Fabrio