REKTOR

REKTOR (lat. rector: upravitelj, ravnatelj), titula koja označava osobu s upravljačkom funkcijom.

M. Držić potvrđuje za rektora

Dokument kojim se M. Držić potvrđuje za rektora crkve Svih Svetih
(Državni arhiv u Dubrovniku, Diversa Cancellariae, sv. 119, f. 12v)

U Rimskom Carstvu rektor je bio namjesnik pojedinih pokrajina. U Katoličkoj je crkvi rektor svećenik koji se brine o crkvi koja nije ni župna, ni kaptolska niti je pripojena nekoj redovničkoj zajednici (rector ecclesie); svećenik koji se brine o odgoju sjemeništaraca (rector seminarii), također i predstojnik ženskoga samostana i starješina isusovačkoga reda ili crkv. sveučilišta. U srednjovjekovnim dalm. komunama do 1420. rektor je bio nositelj najviših upravnih ovlasti, a katkad zamjenik kneza koji je obavljao sudsku dužnost. Titulu rektora imao je i knez u Dubrovačkoj Republici. U humanističkom škol. sustavu naziv za upravitelja višerazrednih srednjih škola (rector scholae); danas označava najvišu sveučilišnu funkciju.

Obitelj Držić imala je povlasticu rektorstva nad dubr. crkvom Svih Svetih (Domino) te nad opatijom sv. Petra na Koločepu. Rektorat nad tim posjedima primio je M. Držić 12. IV. 1526, nakon što se rektorstva odrekao Andrija Nikolin Držić. Isprava je u Diversa Cancellariae registrirana četiri godine poslije, 19. XII. 1530. Jeronim Vlahov Držić, sastavljač obiteljske genealogije (Podrijetlo i potomci obitelji Držić koji su sada građani Dubrovnika – Orrigine et descendenza della famiglia di Darsa che al presente sono citadini di Raugia), posebno je istaknuo tu Držićevu funkciju: »Ebbe il sop[r]adetto patronato della casa di Darsa della abatia et rectorato della chiesa di Ogni santi di Raugia et s[an]to Pietro di Calamota, come apare in Diuersi di Canc[ellaria] del 1530 adi 19 decem[bre] c[arta] 13 dove apare il modo osseruato da quelli della n[ost]ra casata per dare il detto patronato. Cosi anco apare la confermacione del papa« (»Pripale su mu gore spomenute povlastice obitelji Držić nad opatijom i dubrovačkom crkvom Svih Svetih te Sv. Petra na Koločepu, kao što je razvidno iz Diversa Cancellariae za 19. prosinca 1530, list 13, gdje se vidi običaj članova naše obitelji u nasljeđivanju rečenih povlastica. Vidi se to također iz papinske potvrde«). Za rektora Kuće mudrosti (Casa della Sapienza) i prorektora Sveučilišta u Sieni izabran je 12. VI. 1541; 14. VI. primljen je u Kuću, 23. VI. uveden u dužnost, a 30. VI. dobio je rektorsku sobu i podvostručene obroke. Mandat mu je istekao 26. VI. 1542.

Podijelite:
Autor: Maja Katušić