RANJINA (RAGNINA), IVAN

RANJINA (RAGNINA), IVAN, plemić (Dubrovnik, oko 1526 – Dubrovnik, 1576).

Grb obitelji Ragnina

Grb obitelji Ranjina (Ragnina)

Sin Dimitra (Dominika) i Marije Crijević (Cerva). Imao je braću Marka, Martolicu i Dinka (pjesnik) i sestru Franu. U Veliko vijeće primljen je 1546. u dvadeset prvoj godini. Bračni ugovor sklopio je 10. XI. 1548. s maloljetnom Anicom Rastić. Imao je sinove Dominika, Miha i Martolicu te kćer Maru. Oporuku je sastavio 16. VIII. 1576, a objavljena je sedam dana poslije. Ivanova casata izumrla je poč. XVIII. st., a u doba Velike urote bila je bliska urotnicima (salamankezima).

Potpis Ivana Ranjine

Potpis Ivana Ranjine na mjenici M. Držića (Državni arhiv u Dubrovniku)

Dana 16. VIII. 1551. M. Držić je vlastoručno ispisao mjenicu kojom se obvezao Martinu Ivanovu Šumičiću vratiti devedeset dukata za dvije godine. Miho Marinov Menčetić (Matufić) potpisom je posvjedočio da je Držić mjenicu sam napisao, a Ranjina je potpisom potvrdio Menčetićev potpis: »Jo Gio.(uanni) Dom.(enico) di Ragnina sono testimonio di qua(n)to detto m(esse)r Michelle sia soto scrit(t)o« (»Ja, Ivan Dominikov Ranjina, svjedok sam da se narečeni gospodin Miho potpisao«).

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić