RADULIĆ, ANDRIJA

RADULIĆ, ANDRIJA, svećenik, kapelan dubrovačke crkve Svih Svetih (Domino).

Spominje se u dokumentu o imenovanju M. Držića rektorom Svih Svetih sastavljenom 12. IV. 1526. Po nalogu vikara dubr. nadbiskupa Marca Grazianija – koji je stavljanjem birete na glavu i poljupcem mira Držića službeno proglasio rektorom – poveo je Držića u Domino, predao mu ključeve crkve, oltarnu palu te otpjevao Te Deum, a zatim o svemu obavijestio Grazianija: »Comittentes nihilominus honorabili viro p(res)b(ite)ro Andree Radulich ut se personaliter conferat ad dicta(m) eccl(es)iam omniu(m) sanctor. et te antedictu(m) Marinu(m) in realem, corporalem et actualem possessionem eccl(es)ie predicte juriu(m)que et pertinentiar[um] eiusdem inducer(e) et inductu(m) defender(e) tibiq(ue) d. omnib. fructibus, redditib., proventibus et juribus universis faciat integraliter responderi [sic!], q(ui) q(ui)dem pbr Andreas retulit iuxta forma(m) ma(n)dati n(ost)ri per traditione(m) claviu(m) et palle altaris factu(m) cantato solemniter himno ‘te deu(m) laudamus’. In realem, corporalem et actualem possessione(m) dimidie eccl(es)ie predicte te induxisse, atq(ue) imposuisse, in quor. omniu(m) et singulor« (»Isto tako, povjerili smo časnome mužu svećeniku Andriji Raduliću da osobno pođe u rečenu crkvu Svih Svetih i tebe, rečenoga Marina, uvede u stvarni, tjelesni i neposredni posjed nad rečenom crkvom i njezinim pravima i svime što joj pripada i da te nakon uvođenja zastupa i da ti preda sve plodove, dohotke i sva prava bez ostatka. Isti je svećenik Andrija izvijestio da su prema mojem nalogu predani ključevi i oltarska pala, da je ispjevan Te Deum laudamus, i da te je uveo i postavio u stvarni, tjelesni i neposredni posjed nad polovicom rečene crkve«). Uz nadbiskupskoga glasnika Mateja Radičića posvjedočio je istinitost onoga što je navedeno u ispravi.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin