PUCIĆ (POZZA), MARIN

PUCIĆ (POZZA), MARIN, plemić (Dubrovnik, oko 1516 – ?, nakon 1555).

Grb obitelji Pozza

Grb obitelji Pucić (Pozza)

Sin Ivana i Frane Crijević (Cerva). Nećak Bernarda Gabrijelova Crijevića. U Veliko vijeće primljen je 1536. Općinski je odvjetnik bio 1546. U svibnju 1541. sklopio je bračni ugovor s Vidom Sorkočević, udovicom Petra Pucića. Njegova kći jedinica Frana udala se 1570. za Marina Jeronimova Bočinčića, nećaka »veleizdajničke« braće Bočinčić.

M. Držić mu je posvetio Tirenu, a ako je suditi po epitetima kojima ga je počastio, nedvojbeno ga je veoma cijenio: »rečenu komediju stavit prid tvoje svitlo lice, da ju ti tvojom dobrotom nakitiš, tvojijem razumom uresiš, tvojom plemenštinom braniš i kriposti mnozima, kojima sjaš među vlasteli, tvojima druzi, kako sunce među zvjezdama. Sada, svitla krvi, hrabreni vlasteline, časti grada Dubrovnika, sinu velikoga vlastelina Dživa Makuljića, koga je svitla vridnost među nami kako sunčani zrak na nebi i na zemlji«.

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić