PROHIĆ, OZREN

PROHIĆ, OZREN, hrvatski redatelj (Zagreb, 17. VI. 1968).

Dundo Maroje, HNK Zagreb, 2007

Ozren Prohić, Dundo Maroje, HNK Zagreb, 2007.

Diplomirao režiju (smjer kazalište i radiofonija) na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 1992. i kroatistiku na Filozofskom fakultetu 1993, gdje je magistrirao 1995. Docent je na Odsjeku za kazališnu režiju i radiofoniju na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti. God. 1994–97. bio je voditelj kaz. dijela Radionice za stariju hrvatsku književnost u Dubrovniku, u sklopu koje je sa studentima glume radio Komediju I. i Komediju III. Nikole Nalješkovića te dramu Ači i Galatea Džore Palmotića.

Režirao je Novelu od Stanca 1, 2 i 3… u Gradskom kazalištu Virovitica 1991. Dijelovi Novele odijeljeni su tekstom negromanta Dugoga Nosa koji je preveden na suvremeni jezik i prilagođen političarskom diskursu 90-ih god. XX. st. Predstava Dum Marinovi sni premijerno je izvedena na Dubrovačkom ljetnom festivalu 1998. Predložak je sastavljen od cjelovitih tekstova drame Pripovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga Adona u komediju stavljena i Novele od Stanca te od dijelova drugih Držićevih tekstova (prolog Dugoga Nosa, pjesme, drugi prolog Tirene, urotnička pisma, prolog Skupa, replike iz Skupa, monolog Mione iz Grižule, dijelovi iz Pjerina, psovke iz Držićevih djela, posuđen je i monolog Starice iz Nalješkovićeve Komedije I.), a u priču je uveden i lik samoga dum Marina. Predstava se bavi stereotipnim mjestima držićevskih zapleta (ženidba, pir, svađe, kritika mladih, primitivizam, muško-ženski odnosi). Držićev teatar pretočen je u dramaturški model komedije dell’arte. U HNK-u u Zagrebu režirao je Dunda Maroja, koji je izveden 2007, a u kojem je dramsku fabulu smjestio u 1950-e, s tim što se likovi najčešće susreću u supermarketu na periferiji Rima.

Podijelite:
Autor: Katja Bakija