PRIBAT

PRIBAT, lik koji se pojavljuje u drugom prologu drame Tirena, napisanom za izvedbu 1551. na piru Vlaha Nikolina Držića i Marije Sinčićević Allegretti.

Riječ je o vlahu kojega Obrad naziva zla naplato, a on njega vuhvino. Slučajno se zatekao na piru, gdje su mu se narugale godišnice (»Vlaše kukuljaše«, s. 26). Uglavnom se čudi ljepoti prisutnih vladika i nevjestinoj ljepoti, uspoređujući ju sa svjetlošću sunca, a posebno ga zanima kako je Obrad – kojega nije ni prepoznao kad su se sreli – uspio u gradu i otkuda na njemu lijepa odjeća (svitle haljine), što će Obrad iskoristiti da bi mu ispripovjedio mnoge detalje o predstavi Tirene koja se održala onomlani o pokladama, o njezinu autoru, prigovorima koje su mu upućivali, kao i vremenskim neprilikama prilikom izvedbe.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin