POLÍVKA, JIŘÍ (GEORG, ĐURO)

POLÍVKA, JIŘÍ (GEORG, ĐURO), češki filolog i slavist (Enns, Gornja Austrija, 6. III. 1858 – Prag, 21. III. 1933).

Studirao je slav. filologiju na sveučilištima u Pragu i Zagrebu, doktorirao na Bečkom sveučilištu (1882). God. 1885. postao privatni docent, a od 1895. bio je profesor slav. filologije na Karlovu sveučilištu u Pragu. Područja njegova znanstv. interesa bila su paleoslavistika, slav. komparativna lingvistika, dijalektologija, slav. folkloristika te književna i kult. povijest; u širim eur. razmjerima posebno se istaknuo etnografsko-folklorističkim istraživanjima. Objavljivao je rasprave na njemačkom, češkom, poljskom, hrvatskom, bugarskom i rus. jeziku. Bio je član Češke akademije znanosti i umjetnosti te dopisni član akademija u Petrogradu, Sofiji, Oslu i u Zagrebu.

Djelom M. Držića bavio se u radu Škrtac u Dubrovniku: Dodatak spisu: Plaut. Kasne obrade plautovskih komedija K. v. Reinhardstöttnera (Der Geizige in Ragusa: Ein Nachtrag zur Schrift: Plautus. Spätere Bearbeitungen plautinischer Lustspiele von K. v. Reinhardstöttner, 1888). Osmišljena kao svojevrsna dopuna opsežnom izdanju Karla von Reinhardstöttnera (1886), čiji su predmet obrade plautovskih komedija, studija se bavi komedijom Skup, kojoj je predložak Plautov Ćup (Aulularia). U uvodnom dijelu kratko se osvrće na Držićev opus i izdanje Franje Petračića (Djela Marina Držića, 1875). Donosi iscrpan sadržaj Skupa, pri čemu upućuje na sličnosti u Držićevoj i Plautovoj komediji. U pristupu građi i metodologiji slijedi Reinhardstöttnera, a na temelju komparativne analize ustvrđuje da je Držić vješto obradio i lokalizirao Aululariju.

Podijelite:
Autor: Ivana Brković