PLAKIR / GRIŽULA

PLAKIR. Komedija u dva čina. Za suvremenu pozornicu preradio Marko Fotez.
Hrvatsko narodno kazalište, Zagreb.
Redatelj Marko Fotez. Scenograf Vladimir Žedrinski. Scenska glazba Đorđe Vaić.
Uloge: Dijana – Dragica Stiplošek Pregarc. Kupido – Joso Martinčević. Plakir – Đurđica Dević. Vila proljeća – Marija Crnobori. Grižula – Josip Daneš. Vukosava – Bela Krleža. Dragić – Jozo Laurenčić. Miona – Vanja Timer. Radoje – Martin Matošević. Gruba – Nada Babić.
26.V. 1943.

PLAKIR. Komedija u dva čina u preradbi Marka Foteza.
Narodno kazalište, Dubrovnik.
Redatelj Marko Fotez. Dirigent Anton Bartunek. Scenograf Miše Račić. Koreografkinja Aleksandra Mayer. Scenska glazba Đorđe Vaić.
Uloge: Dijana – Vera Radojević. Kupido – Tomislav Anić. Plakir – Selma Karlovac. Vila Proljeća – Zora Mučić. Grižula – Lino Šapro. Dragić – Toni Klaić. Radoje – Jovan Jojić. Vukosava – Katica Labaš. Miona – Gordana Beus. Omakala – Anđelka Šarčević.
27. VII. 1951.

Držić, Marin – Fotez, Marko: PLAKIR. Pastirska komedija u dva dijela prikazana na piru Vlaha Sorkočevića. /Priredio M. Fotez./
Narodno kazalište, Bjelovar. Redatelj Davor Mladinov. Scenograf Rudolf Berghofer. Kostimografkinja Filomena Ćuk. Plesove uvježbala Olga Ivković.
Uloge: Dijana – Sonja Nedeljkov. Kupido – Saša Binder. Plakir – Vlado Perković. Vila Proljeća – Smiljka Bencet Binder. Grižula – Franjo Pejković. Dragić – Anđelko Božić. Radoje – Nikola Sudar. Vukosava – Ivanka Tatar. Miona – Vera Ivorek. Omakala – Silvija Potočnik.
27. XII. 1956.

GRIŽULA ILITI PLAKIR.
Dubrovačke ljetne igre, Dubrovnik.
Festivalski dramski ansambl, Dubrovnik.
Redatelj Joško Juvančić. Scenograf Miše Račić. Kostimografkinja Jagoda Buić. Koreografkinja Ivica Boban. Scenska glazba Branimir Sakač.
Uloge: Dijana – Jelena Gruić. Kupido – Nikola Car. Plakir – Ivica Vidović. Vila – Lela Margitić. Mudrost – Jagoda Antunac Katić. Pravda – Zdenka Heršak. Oposlovnica – Zdenka Anušić. Grižula – Miše Martinović. Radoje – Mustafa Nadarević. Dragić – Rade Šerbedžija. Gruba – Ljubica Jović. Miona – Neda Mamilović. Staniša – Fahro Konjhodžić. Vukosava – Semka Sokolović. Omakala – Ružica Sokić. Vile – Nataša Maričić, Tatjana Verdonik, Dubravka Miletić, Zorica Sumadinac, Ivanka Cerovac, Ljerka Gluhak, Branka Petričević i Zaga Prijić.
14. VIII. 1967. Park Gradac.

PLAKIR ILITI GRIŽULA.
Dubrovačke ljetne igre, Dubrovnik.
Festivalski dramski ansambl, Dubrovnik.
Redatelj Joško Juvančić. Scenograf Miše Račić. Kostimografkinja Jagoda Buić. Scenska glazba Igor Kuljerić. Jezični savjetnik Frano Čale. Pomoćnici redatelja Nikola Car i Angel Palašev. Oblikovatelj svjetla Aleksandar Augustinčić.
Uloge: Grižula – Špiro Guberina. Radoje – Đuro Utješanović. Dragić – Mustafa Nadarević. Gruba – Koraljka Hrs. Miona – Zdenka Anušić. Staniša – Fahro Konjhodžić. Vukosava – Semka Sokolović. Omakala – Marija Kohn. Kupido – Nikola Car. Plakir – Krešimir Zidarić. Prva vila – Neva Bulić. Vile – Nada Abrus, Marija Buljan, Branka Cvitković, Lana Golob, Nina Hladilo, Biserka Ipša, Marija Ivezić, Mirjana Majurec, Nada Rocco, Kostadinka Sidor, Vedrana Šandrović i Vera Zima.
11. VIII. 1973. Park Gradac.

GRIŽULA (PLAKIR). /U pet činova/
Akademsko kazalište, Zagreb.
Redatelj, scenograf i kostimograf Tomislav Radić. Jezična savjetnica Đurđa Škavić.
Uloge: Prolog, Dijana, Omakala – Maja Freundlich. Vila – Perica Martinović. Kupido, Dragić – Franjo Kuhar. Plakir (užitak) – Ivan Jončić. Mudrost, Vukosava – Vjera Žagar Nardelli. Pravda, Staniša – Zlatko Crnković. Vila, Gruba – Tanja Vrvilo. Grižula – Joško Ševo. Rade – Željko Duvnjak. Vila, Miona – Sanja Marin.
11. V. 1988.
Zagrebačko kazalište mladih (Omladinski kulturni centar). Dvorana Janje.

GRIŽULA.
Dubrovačke ljetne igre, Dubrovnik.
Festivalski dramski ansambl, Dubrovnik.
Redatelj Paolo Magelli. Dramaturginja Željka Udovičić. Scenograf Hans Georg Schäfer. Kostimografi Leo Kulaš i Svetlana Vizantin. Scenska glazba Ljupčo Konstantinov. Oblikovatelj svjetla Zoran Mihanović. Alpinisti Ivo Kvestić i Norman Bautović. Pomoćnica redatelja Ana Tomić.
Uloge: Dijana – Suzana Nikolić. Plakir – Goran Navojec. Mudros – Livio Badurina. Pravda – Frano Mašković. Hitros – Perica Martinović. Tihoća – Jelena Perčin. Slava nebeska – Dora Lipovčan. Omakala – Doris Šarić Kukuljica. Dragić – Pjer Meničanin. Gruba – Kristina Krepela. Radoje – Nikša Butijer. Miona – Barbara Prpić. Vukosava – Milka Podrug Kokotović. Staniša – Pero Kvrgić. Ženik – Branimir Vidić. Dubrovački fakini – Ante Gnjeć, Vasilije Lucić. Pomoćnici vila i vilenjaka – Šime Karađole, Jakša Marković, Vladimir Marović, Nikša Maslović, Vlaho Mihoč, Emir Mujčić.
Orkestar: Marko Cobenzl, klavir. Daniel Begić, bas. Petar Tepšić, trombon. Alan Polzer, bubnjevi. Ivan Bonačić, saksofon.
21. VIII. 2003. Stara bolnica.

Podijelite:
Autor: Lucija Ljubić i Martina Petranović