PJERIĆ

PJERIĆ, lik u komediji Skup, Kamilov prijatelj.

Prvi se put pojavljuje u drugom prizoru četvrtoga čina, u razgovoru s Nikom, kad mu otkriva da se Kamilo vjerio s Andrijanom, moleći ga pritom za pomoć. Uvidjevši da mu Niko ne želi pomoći, jer se takva vjeridba bez »ličencije starijeh« protivi njegovu svjetonazoru, govori: »Ja ću učinit što mogu, a što ne mogu, Kamilo, pacijencija«. Nakon toga pojavljuje se još samo u drugom i četvrtom prizoru petoga čina, u posljednjim scenama komedije, kada hvata kradljivca Munua i dovodi ga Skupu i Kamilu, baš u trenutku kada Skup optužuje Kamila za krađu blaga.

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt