PILE

PILE (grč. pile: vrata), predgrađe utvrđenoga dijela Dubrovnika, koje se pružalo zapadno i sjeverozapadno.

Vrata od Pila

Stara grad. jezgra otvorila se prema tim izvangradskim predjelima u XII. i XIII. st., a područje Pila formiralo se kao uređen i naseljen prostor tijekom XV. st. Ondje su bile radionice stakla, sapuna, lumbardi, zvona, kositrenih ploča, zatim kožari, ljevači topova, oklopari, veliki pogoni za izradu i bojenje sukna, ali i stambene građevine radnika. Predgrađe je vjerojatno bilo opasano pravokutnim fortifikacijskim zidovima te planski izgrađeno s cestom i vodovodom. Sačuvana je odluka Vijeća umoljenih o regulaciji i obzidavanju (1433), no ne zna se na koji je način provedena. Pred ulazom u grad nekad je postojala kula Pila (pojačana 1461, srušena 1818), a danas su preostala Vrata od Pila (unutarnja iz 1460. i vanjska iz 1537).

M. Držić spominje Pile u drugom prologu Grižule, kada se Vila obraća pirnicima: »I ja sam sama došla sada ovdi za navijestit vam da su naše planine veće neg je vaš grad, naše ravnine veće neg vaše Pile; možemo vam ukazat kudije lov lovimo i koliko daleko trke činimo. I sve to možemo se ukazat u mȁlu mjestu«.

Podijelite:
Autor: Marina Ljubić
Literatura:
M. Planić-Lončarić, Planirana izgradnja na području Dubrovačke Republike, Zagreb, 1980.