PETROVSKI, NESTOR MEMNONOVIČ

PETROVSKI, NESTOR MEMNONOVIČ, ruski filolog, slavist (Kazanj, 13. III. 1875 – Kazanj, 6. II. 1921).

Profesor na katedri slav. filologije Carskoga kazanjskoga sveučilišta. Pripadao je slavističkoj kazanjskoj školi koju je osnovao V. I. Grigorovič. Od 1917. bio je dopisni član Ruske akademije znanosti na odjelu rus. jezika i književnosti (slav. filologija). Bio je kolekcionar starih knjiga i rukopisa. Zajedno s ocem, Memnonom Petrovičem Petrovskim, dao velik prinos ruskoj i eur. slavistici.

Knjiž. historiografi XVIII. i XIX. stoljeća kao godinu Držićeve smrti navodili su 1580, što je prvi iznio Serafin Marija Crijević u djelu Dubrovačka knjižnica (Bibliotheca Ragusina, III. knjiga, nastala 1741), dok je 1520. kao godinu rođenja prvi spomenuo Ivan Kukuljević Sakcinski u knjizi Pjesnici hrvatski XVI. vieka (1858). Franjo Petračić pretpostavljao je da se Držić rodio nakon 1520 (Djela Marina Držića, 1875), a Konstantin Josef Jireček – rekonstruirajući obiteljsko stablo na temelju arhivskih istraživanja – da se rodio oko 1538, a umro 1561 (Prilozi za povijest dubrovačke književnosti – Beiträge zur ragusanischen Literaturgeschichte, Archiv für slavische Philologie, 1899, XXI). Na njegova se istraživanja osvrnuo Petrovski, upozoravajući na dotad neiskorištenu genealogiju Jeronima Vlahova Držića iz 1603. Podrijetlo i potomci obitelji Držić koji su sada građani Dubrovnika (Orrigine et descendenza della famiglia di Darsa che al presente sono citadini di Raugia), koju je opisao u radu O sočinenijah’ Petra Gektoroviča (1901), a zatim se njome pozabavio u radu O genejalogiji Držićâ (1902). On je prvi revidirao dotadašnja pogrešna tumačenja, priopćivši nekoliko važnih podataka o Držiću: umro je 2. V. 1567; na osnovi podatka da je Držić patronat nad crkvom Svih Svetih (Domino) imao 1530, zaključio da je Držić tada bio punoljetan, tj. da se nije rodio nakon 1512. Prema redoslijedu rođenja djece Marina i Anule, odredio je približnu godinu rođenja: između Vicka (rodio se 1505) i M. Držića rodili su se Ivan i Marin (umro u dječjoj dobi) pa »ako se uzme bar godina dana kao razmak vremena izmegju rogjenja pojedine djece, onda odatle izlazi, da se pisac ’Tirene’ nije mogao roditi prije 1508 g. Na taj bi način bilo zgodnije reći, da se M. Držić rodio ’oko 1510 g.’ (1508–1512), nego ’oko 1520 g.’, kako se do sada običavalo«. Objavio je podatak da je Držić pokopan u crkvi sv. Ivana i Pavla u Veneciji te sastavio novo obiteljsko stablo, započevši s Marinom Držićem, koji je umro 1348, a završivši s djecom Držićeva brata Vlaha.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin