PERINA

PERINA, nezakonita kći Herkula, sluge trgovca Pera Primovića, nastanjenog u Veneciji u blizini Mosta Časne Gospe (Ponte di Donna Honesta).

Iz Držićeve izjave dane vikaru dubr. nadbiskupa 17. IX. 1563. saznaje se da je brat Jeronim predbacio Peru da »in tante carezze et delitie una figliuola bastarda d’Hercole suo servitore et la madre di essa putta in casa e che soleva la casa sua chiamar bordelo« (»u velikoj slasti i lasti drži nezakonitu kćer svoga sluge Herkula i majku te cure u kući, i da je njegov dom običavao nazivati javnom kućom«), s čim se nije slagao ni brat Nikola, što je Pera razbjesnilo pa je odlučio braću izbaciti iz oporuke, a »quasi tutta la parte sua ai detti Hercole et Perina« (»gotovo cio svoj dio ostaviti rečenima Herkulu i Perini«). Sam je Pero izjavio: »Io mi maraveglio che faccin’ conto di queste brigate e che se imaginano in questo vedendo el mio humore. Che Iddio sa ho preso questa putta a allevare acciò non vadi male, e disegno, s’Iddio mi darà vita, maritarla con Ducati 200 o, s’ io morrò, tanto li lassarò ad honore d’Iddio« (»Čudim se što vode računa o tom društvu, i što pri tome zamišljaju, premda znadu kakva je moja narav. Jer, Bog znade da sam tu curu uzeo kako bih je odgojio da ne ode po zlu putu, a poživi li me Bog kanim joj za udaju dati 200 dukata, ili ću, umrem li, toliko ostaviti u slavu Božju«). Perinin otac Herkul optužen je da je ukrao Perovu oporuku, zbog čega su nakon bratove smrti Jeronim i Nikola protiv njega podignuli optužnicu.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin