PASIMAHA

PASIMAHA, lik u komediji Skup, Kotoranin, uz Drijemala, jedan od djetića Zlatoga Kuma.

Prvi se put pojavljuje u sedmom prizoru drugoga čina, gdje u kraćem monologu lamentira o gospodarovu bogatstvu, tumači njegovu zaljubljenost – koja ga je tobože pomladila – i naposljetku se udvara Grubi (»Grube, sad, ako igda, uda’ se za mene«). Nakon toga frekvencija njegova pojavljivanja donekle se smanjuje, pa ga nalazimo još samo u četvrtom prizoru trećega čina, gdje razmišlja o hranidbenim orgijama, uvlačeći u svoj svijet i Varivu (»Vare, slatko ime, idemo k tebi da zajedno ovo nješto pratešce poblagujemo. Sve ti čestito, velika si žena, sva ćeš biti u pritilu, plovat ćeš u masti«), zatim u sedmom prizoru istoga čina, u kojem u nekoliko navrata zaziva kotorskoga zaštitnika sv. Tripuna (»Ava, po sveca Tripuna, ugonenuh ja na šalu er imamo kaštio konbatit. /…/ Per san Trifon da Cattaro, čovječe, starče, velik te je vrag danas k nam donio!«), i, konačno, u četvrtom prizoru četvrtoga čina, gdje s gospodarom razgovara o Skupovoj mahnitosti.

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt