NAZEČIĆ, SALKO

NAZEČIĆ, SALKO, bosanski književni povjesničar i folklorist (Mostar, 10. VI. 1904 – Sarajevo, 17. II. 1970).

Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gdje je 1957. doktorirao tezom Hajdučke borbe kod Dubrovnika u drugoj polovini XVIII veka i naše narodne pesme. Radio je kao profesor u gimnazijama u Mostaru, Trebinju i Dubrovniku. Nakon rata postao je član ZAVNOBIH-a i pomoćnik ministra prosvjete u Vladi BiH. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu sve do umirovljenja bio je prof. jugoslavenskih književnosti. Ponajviše se bavio korpusom južnoslavenskih usmenih književnosti. Priredio je Epske narodne pjesme (1954) i Iz naše narodne epike (1959), napisao monografije Mala historija jugoslavenskih književnosti (1938) i Romantizam kod Hrvata (1960) te veći broj studija o problemima knjiž. povijesti južnosl. kultura. Opusom M. Držića bavio se u studiji Marin Držić – slikar dubrovačkog društva u XVI. vijeku (1948), u kojoj ga nastoji smjestiti u kontekst dubrovačke grad. svakodnevice XVI. st.

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt