NALJEŠKOVIĆ, IVAN

NALJEŠKOVIĆ, IVAN, antunin, trgovac (Dubrovnik, oko 1510 – ?, 1575).

M. Držić ustupa Ivanu Nalješkoviću prinose s imanja na Šipanu i Koločepu  (Državni arhiv u Dubrovniku, Diversa Cancellariae, sv. 145, f. 63v)

M. Držić ustupa Ivanu Nalješkoviću prinose s imanja na Šipanu i Koločepu
(Državni arhiv u Dubrovniku, Diversa Cancellariae, sv. 145, f. 63v)

Sin Bartula i Jele Radaljević. Imao je braću Boža, Petra (obojica su rano umrla), Jeronima te sestre Margaretu, Katarinu i Anicu. S prvom suprugom Marom Alberti imao je sina Bartula i kćer Jelu, a s drugom ženom Vitom (Venturinom) sina Marina te kćeri Niku, Mariju i Maru. Poslovao je s braćom Antunom, Krstom i Pavlom, sinovima vlastelina Stjepana Antunova Gučetića (Gozze).

M. Držić ustupa Ivanu Nalješkoviću sve prihode s posjeda na Koločepu  (Državni arhiv u Dubrovniku, Diversa Cancellariae, sv. 150, f. 130v–131r)

M. Držić ustupa Ivanu Nalješkoviću sve prihode s posjeda na Koločepu
(Državni arhiv u Dubrovniku, Diversa Cancellariae, sv. 150, f. 130v–131r)

Poč. 1554. M. Držić je s bratom Vickom, Stjepanom Jeronimovim Nenko i Jaketom Radaljevićem posredovao u Ivanovim zarukama s Vitom, kćeri sestre Nike i Marina Božova Nalješkovića, u čijoj je kući neko vrijeme i živio, a 27. I. 1554. bio je i svjedok da Marin zetu Ivanu nije dao miraz veći od propisanoga. Poslije su Držić i Ivan bili ugl. povezani poslovnim vezama jer mu je Držić ustupao prihode koje je dobivao kao rektor Svih Svetih (Domino) i opat Sv. Petra na Koločepu: budući da nije mogao vratiti devedeset dva dukata i dvadeset groša,29. VII. 1559. ustupio mu je dvogodišnje prinose s imanja na Šipanu i Koločepu; 19. X. 1561. prodao mu je vino iz vinograda u Ponikvama (šest groša vjedro) i Šipanu (osam groša vjedro); 8. VIII. 1564. za novac koji je odmah primio ustupio mu je sve prihode s Koločepa za razdoblje od četiri godine, a kao prva računala se sljedeća godina. Držić je Ivanu ostavio i neke svoje stvari, što se zna iz dokumenta registriranog 2. X. 1567. u kojem je zabilježeno da je Ivan založene predmete ponudio Vicku Držiću na otkup.

Podijelite:
Autor: Zrinka Pešorda Vardić i Milovan Tatarin