MUSIĆ, SRĐAN

MUSIĆ, SRĐAN, srpski talijanist i prevoditelj (Herceg Novi, 30. IV. 1927 – Beograd, 23. III. 1989).

Diplomirao talijanski jezik i književnost 1956. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kojem je 1970 (tada Filološki) doktorirao tezom Romanizmi u sjeverozapadnoj Boki Kotorskoj te radio od 1959. do smrti. Osim većeg broja znanstv. članaka i prikaza iz područja talijanistike te prijevoda s talijanskoga na srp. jezik, objavio je monografije Romanizmi u severozapadnoj Boki Kotorskoj (1972) i Izveštaji generalnog providura Dalmacije i Albanije Kornera o zauzimanju Herceg-Novog 1687. godine (1988).

Preveo je na srp. jezik četiri pisma M. Držića Cosimu I. i Francescu Mediciju, koja su objavljena u knjizi Marin Držić: Izabrana dela (1963). Pojmove virtù, valore i fortuna prevodio je izrazima vrlina, vrednost i sreća, za razliku od Frana Čale, koji ih je prevodio izrazima sposobnost, valjanost i Fortuna.

Podijelite:
Autor: Krešimir Šimić