MUDROS

MUDROS, lik u drami Grižula. Savjetnica božice Dijane.

Pojavljuje se u drugom i četvrtom prizoru drugoga čina, prvom i šestom prizoru četvrtoga čina te četvrtom prizoru petoga čina. Upozorava Dijanu da je Plakir u blizini vilinskoga dvora, zatim da je postavio zamku te neka vile ne izlaze van, nego mu se suprotstave iz dvora. Nakon što je Plakir ipak uspio uhititi Vilu, Dijana ju prekorijeva da je zaspala, našto ona odgovara da i Mudros katkad svlada san, no procijeni da je Plakirova pobjeda ujedno i slabost: treba iskoristiti njegovu trenutačnu oholost i samouvjerenost pa mu postaviti zamku. Kad se njezin sud pokaže ispravnim, na Dijaninu zapovijed upita Pravdu kako kazniti Plakira, a zatim presuđuje da se Plakirovo lice namaže crnom masti te ga se utamniči. Mudros ima i slugu – Oposlovnicu – koju šalje Kupidu na pregovore: oslobodit će Plakira ako on Dijani vrati zarobljenu Vilu. Mudros zapravo prihvaća Plakirov prijedlog – razmjena zarobljenika u ime višega cilja, pirnoga sklada: »Ma pođ’ reci bogu od ljubavi, ako će Plaka, da on nam vrati čistu vilu, i reci mu: ’Mir ti nazivamo, a i brijeme je od mira budući ti, Ljubavi, zvana na pir Vlaha Sarkočevića; a i Dijana je zvana, – nije ga s nemirom na taka veselja dohodit« (V, 4).

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin