MILAŠICA (ĐIVANA)

MILAŠICA (ĐIVANA), pučanka, prodavačica sira pred Orlandovim stupom.

Izjava Milašice

Izjava Milašice u zapisu Kaznenog suda

Često se pojavljivala pred Kaznenim sudom kao tužena i kao tužiteljica, prvi je put u spisima spomenuta 30. IV. 1526, a posljednji se put na sudu pojavila 19. VII. 1566. Živjela je na Pelinama, u ulici smještenoj podno sjeveroist. zidina. Imala je sina, po svoj prilici nezakonita. M. Držić ju spominje u drami Pripovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga Adona u komediju stavljena: »Kako upravite u Pločku ulicu, / u rep celunite Rusu Milašicu; / a ti, krajičniče, Orlandu se javi…« (1, s. 57–59). U Dundu Maroju, na Pometovo pitanje što je novo u Dubrovniku, Mazija odgovara: »Novo je: Milašica sirenje prodava, prid Orlandom vino liče, junaci ga piju; krua ne manjka prid Lužom, ni vode na fontani« (IV, 7). S

Podijelite:
Autor: Slavica Stojan