MIHANOVIĆ, DUBRAVKO,

MIHANOVIĆ, DUBRAVKO, hrvatski dramatičar (Zagreb, 27. VI. 1975).

Diplomirao dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 2000. Radio je u različitim kazalištima te u dramskom programu Hrvatskoga radija i na Hrvatskoj radioteleviziji. Objavljuje drame, priče, pjesme i teorijske tekstove o kazalištu. Najpoznatiji su mu dramski tekstovi Pingvini (1996), Bijelo (1998), Grenland (1999) i Indijanci (2000).

Autor je libreta za operu Frana Đurovića Eto vas, koji je objavljen u časopisu Forum (2007, 4–6), a nastao je po motivima fragmentarno sačuvane komedije Pjerin M. Držića. Opera je praizvedena 21. IV. 2007. u Zagrebačkom kazalištu lutaka, u režiji Marija Kovača. Mihanović je nastojao sačuvati plautovski duh komedije, dajući joj ponajprije igralačko-glazb. notu. Građa Pjerina složena je u četiri čina, s tim da posljednji čin ima dvije podvarijante, koje se prema potrebi mogu alternirati. U libretu se pojavljuju oba Pjerina (Pjerin I, Pjerin II), zatim Mrva, Dijana, Krčmarica i Lučila te Obložder i Pjerinov otac. Velik dio radnje, posebice onaj koji se oslanja na Držićev dramski predložak, prepričava se u uvodnom Obložderovu obraćanju, odn. u kraćem pripovjednom segmentu na početku libreta. Odmah nakon uvoda slijedi arija, koja je popraćena autorskom didaskalijom: »Obložder propusti Pjerina I. i dopusti mu da propjeva. Prva arija neka bude, predlažem, ’Hoće da uzmem, na moju sramotu, njeku grdobu’«. Komediji zabune Mihanović dodaje nekoliko zanimljivih arija (Maloprije primi kitu od mene, Nesrjećo moja, Lutam tako povazdan), dodatnih ljubavnih zapleta, komičnih situacija i sl. Najzanimljiviji je protagonist Obložder, koji ne samo što potiče razvoj dramske fabule nego i preuzima funkciju inicijalnoga i završnoga pripovjedača, upravlja završnim glasovanjem, na temelju kojega će se izabrati jedan od nekoliko mogućih završetaka.

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt