MATL, JOSEF

MATL, JOSEF, austrijski slavist (Mahovci, Slovenija, 10. III. 1897 – Rottenmann, 12. VI. 1974).

Studirao slavistiku, germanistiku i povijest u Grazu, doktorirao 1921. u Beču. Privatni docent za slav. filologiju 1928, izvanredni prof. 1935. Predavao hrvatskosrpski na trg. gimnaziji u Grazu (1921–39). Od 1928. držao predavanja na Sveučilištu u Grazu. Predstojnik Seminara za slavensku filologiju (poslije Institut za slavistiku i jugoistočnoeuropske studije) na Sveučilištu u Grazu (1948–68); od 1954. redoviti prof. Bavio se poviješću južnosl. književnosti, južnosl. lingvistikom, političkom i gosp. poviješću južnosl. prostora te njemačko-slavenskim kult. vezama (Praktična čitanka i udžbenik srpskohrvatskoga jezika – Praktisches Lese- und Lehrbuch der serbokroatischen Sprache, 1924; Agrarna reforma u Jugoslaviji – Die Agrarreform in Jugoslavien, 1927; Slavenstvo između zapada i istoka: pokušaj sinteze – Das Slaventum zwischen Westen und Osten: Versuch einer Synthese, 1950) i dr.

U radu Lik Tudeška u komediji »Dundo Maroje« Marina Držića (1969) Matl zaključuje da su tri lika podrijetlom Nijemci: Ugo Tudešak, Laura (Mandalijena, kći Ondarda iz Augsburga) te Laurina baba. Iznosi podatke o neposrednim kontaktima koje su imali »teutonici, alamani, todeschi« i Dubrovčani u XVI. st., dok je Držić »nimačke zemlje«, upoznao kao camerarius Christopha Rogendorfa, s kojim je boravio u Beču. Tvrdi da je Ugo Tudešak prikazan šablonski – kao rabijatan zaljubljenik i pijanica, koji slabo i pogrešno govori talijanski, miješajući ga s njemačkim. U usporedbi sa živo prikazanim likovima Dubrovčana, Kotorana i Lopuđana, Ugo Tudešak nije realistički ocrtan, što Matl objašnjava činjenicom da ga je Držić oblikovao kao Landsknechta, no on nije vojnik nego rasipni bogataš te je riječ o »literarnoj pogreški«.

Podijelite:
Autor: Dolores Grmača