MASKARI

MASKARI, u Noveli od Stanca skupina zamaskiranih mladića koji idu na pir.

Dživo Pešica ih nagovori da odglume vile koje Stanca tobože mogu pomladiti. U drami se javljaju dvije vrste maskara: jedni su preodjeveni u vile, drugi u vlašku (seljačku) odjeću, i svaka skupina ima predstavnika – Vilu i Maskara. Vila je najprije osorna prema Stancu pa mu prijeti da će ga uz pomoć »kriposnih trava« pretvoriti u magarca, pticu, paklenu napast i buhu. Nakon što zaplešu s maskarima vlasima, Vila naredi da svi sjednu, zapovjedi im da šute, a zatim vile izgovaraju čarobne riječi, zazivajući zvijezde, cvijeće i bilje, »odzdala i odzgara sve moći« (7, s. 305). Druga skupina maskara prolazi pokraj vilâ i Stanca, pa ih jedna od vila poziva da im se pridruže u kolu. Maskari u vlaškoj odjeći poduprijet će iluziju pomlađivanja tako što će jedan od njih Vilu zamoliti da i njima ispuni želju da nikad ne ostare, tražeći da dođu prvi na red, našto se Stanac usprotivi, tvrdeći da je došao prije njih. Premda nije jasno, čini se da u vezanju Stanca, mrčenju lica, skubljenju brade, krađi kozleta i torbe sudjeluju obje skupine maskara. Koliko je točno maskara vilâ i maskara vlahâ bilo, nije naznačeno, no čini se da su bile četiri vile. U finalu drame glavna Vila izdaje zapovijedi Stancu i ostalim maskarima, a zatim slijede magični zazivi, kojih ima tri. Bit će da ih izgovaraju i tri vile, premda u tekstu to nije rečeno: »Vila: Kriposti zvizda svih zovemo na pomoć, / svitlosti od kojih diči se mrkla noć. // Vila: Zovemo i cvitja i bilja ostala, / dragoga prolitja ki su čâs i hvala. // Vila: Odzdala i odzgara sve moći molimo / da Stanca od stara mlada učinimo« (7, s. 301–306). Završni čin preobrazbe najavljuje, a valjda i izvodi, glavna Vila: »Nu mi da’ sjemo mâs, da Stancu najprvo / učinim svijetao obraz, i da’ mi toj drvo« (7, s. 307–308).

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin