MARIĆ

MARIĆ, lik u komediji Arkulin, zaručnik Ančičin.

Vidić kao Marić

Nikša Kušelj kao Lopuđanin Viculin, Branimir Vidić kao Marić i Nikša Butijer kao Kotoranin, Arkulin,
Dubrovačke ljetne igre, 2007 (redatelj Krešimir Dolenčić)

Pojavljuje se u petom prizoru drugoga čina, drugom i šestom prizoru trećega čina, petom prizoru četvrtoga čina te prvom, drugom i trećem (bez replike) prizoru petoga čina. Jedva čeka da se riješi ženidbene obveze: »Viculine, pokli je to tako, bolje je, ja vidim, da Ančicu, moju nevjestu a tvoju sestru, udamo, ako se more, za ovoga starca Arkulina, er vele da je bogat« (III, 2). Svjestan je da to ne mogu učiniti na silu, jer »ovdi nijesmo na otoku, ki ne ima vrata« (III, 2), pa predlaže varku: »Ja znam što ću učinit: hoću da mu je vržemo u kuću, ili hoće ili neće; ako ne ustjedbude, imam jednoga negromanta prijatelja; čini’ ću da učini za mene cose de altro mondo« (III, 2). Od toga trenutka Marić preuzima ulogu glavnog intriganta, koji će, uz Negromantovu pomoć, starca Arkulina uvući u spretno isplaniranu prijevaru.

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt