LESSANDRO

LESSANDRO, lik u komediji Dundo Maroje.

Rimski trgovac svilom, drappier, od kojega je Maro Marojev nabavio robu. Pojavljuje se samo u drugom prizoru krnjega petog čina. Dolazi u noći pred Laurinu kuću te traži od Mara da mu isplati dug od stotinu škuda (»Ho avuto cinquanta šcudi, e mi restate a dar ancora cento«). Svojim potraživanjem, kojem se pridružuju i ostali dužnici, dovodi osiromašena Mara u bezizlaznu poziciju, Maro pokušava odgoditi isplatu, ali iskusni trgovac ustraje da ga se odmah isplati: »e datemi qualche cosa manco«. Iz replike u repliku Lessandro postaje sve izravniji i odlučniji, pa od početnog uglađenog ophođenja (»Signor Marin, bon giorno alla signoria vostra!«), na kraju prizora prijeti da će ga tužiti sudu (»Se non mi paga, vo di lungovia a farlo citar«). Lik Lessandra, zajedno sa Židovom Sadijem i bankarom Gianpaulom Oligiatijem, odgovara tipu lihvara talijanske eruditne komedije, koji neprekidnim novčanim potraživanjima mrse protagonistove planove.

Podijelite:
Autor: Ana Prolić Kragić