KUPIDO

KUPIDO, lik u drami Grižula.

Pojavljuje se samo u prvom prizoru drugoga čina. Bog ljubavi, otac Plakirov. Ponegdje se naziva Ljubav (II, 1; III, 6; IV, 6) i Žuđenje (IV, 5, 6). Plakira naziva »sinko moj«, a on njega »malahni ćaćko moj«. Traži od Plakira da postavi zamku vili koju je ugledao budući da ne poštuje snagu njegovih ognjenih strijela, uopće, vile smatra oholima jer niječu snagu »ljuvene kriposti«. Tako je lik Kupida koncipiran u svim Držićevim dramama u kojima se pojavljuje: Tirena (III, 4), Pripovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga Adona u komediju stavljena (4), Džuho Krpeta.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin