KUNČEVIĆ, LOVRO

KUNČEVIĆ, LOVRO, hrvatski povjesničar (Zagreb, 18. II. 1979).

Studij povijesti i filozofije završio 2003. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste je godine magistrirao temom Mitovi o osnutku srednjovjekovnoga Dubrovnika (The foundation myths of medieval Ragusa) na Central European University u Budimpešti. Od 2007. znanstveni je novak u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Zanima se za povijest ideja i institucija u renesansnom i baroknom Dubrovniku, pitanja konstrukcije dubr. identiteta, dubr. republikanstvo u praksi i ideologiji, odnos politike i kulture, dubr. historiografiju i diplomaciju te za komparacije Dubrovnika i drugih renesansnih gradova-država.

O M. Držiću pisao je u radu »Ipak nije na odmet sve čuti«: medičejski pogled na urotničke namjere Marina Držića (2007), u kojem je publicirao dotad nepoznato Držićevo pismo Cosimu I. Mediciju od 27. VII. 1566. te dijelove korespondencije između Cosima i njegova tajnika Bartolomea Concina koji se tiču Držićeva prijedloga. Pismo se nalazi u svesku (filza) 529A serije Mediceo del Principato Državnog arhiva u Firenci na folijima 853r–854v, pogreškom je uvezano s pismima iz 1567, pa je vjerojatno zbog toga ostalo nezapaženo, a Kunčević ga je otkrio tijekom istraživanja potkraj veljače 2007. Sadržaj pisma nagovještava da mora postojati još jedno, zasad nepoznato Držićevo pismo, napisano između 23. i 27. VII. 1566. Dakle, pisama je bilo barem sedam, računajući dva izgubljena ili zagubljena. Kunčevićevo otkriće ponajprije revidira dosadašnje proširene teze da medičejski dvor uopće nije uzimao u obzir Držićeve planove niti mu odgovarao na upite. Komunikacija s Cosimom i njegovim najbližim suradnicima, Francescom Vintom i B. Concinom – koji se sada pojavljuje kao nova i važna osoba u Držićevu urotničkom pokušaju – nije bila onakva kakvu je želio, ali je postojala. Iako pismo ne mijenja činjenicu da vojvoda i njegova administracija nisu pokazivali osobit interes za Držićeve prijedloge, ipak je bitna činjenica da je Držić bio u neposrednom doticaju s medičejskim dužnosnicima.

Podijelite:
Autor: Zdenka Janeković Römer