KOJAK

KOJAK, lik u drami Pripovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga Adona u komediju stavljena.

Pojavljuje se u prvom, petom i osmom prizoru. Vlah, koji sinovca Grubišu prati u grad ne bi li on isprosio koju godišnicu. U susretu s Vukodlakom inferiornost skriva uvredama, predbacujući mu pijanstvo, podcjenjujući ga vulgarnim nazivima: hlap, svinja, koza, svinja uscana. Nakon što je odgledao prizore s Venerom i Adonom, vilama i satirima, htio bi što prije otići, Vukodlaka odjednom počne nazivati bratom, jer se uplašio onoga što je vidio. Začaranost mjesta na kojem su se našli predstavit će sljedećim riječima:

»Nie zdravo mjesto ovoj, neka ti ’e Vule, znat;
ovdi su prem vile njekad, stari vele,
Miljenka stravile, Radata uzele!
Radata staroga starci ga svi znaju,
Radata od koga čuda spoviedaju;
djetece s krilama hode po dubravi
s lukom i strilama Radata zatravi.
Taj Radat sliđaše bielu vil po gorah,
a od ljudi bježaše jȁk prid psi jelin plah«
(8, s. 317–325),

što je aluzija na jednu fabularnu liniju drame Tirena. Zajedno s Vukodlakom iznijet će sa scene od ljubavi prema Veneri onemoćala Grubišu.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin