KATA

KATA, lik u komediji Tripče de Utolče.

Godišnica u Tripčetovoj i Mandinoj kući, podrijetlom Korčulanka. Poslije će se ispostaviti da je izgubljena kći Lone de Zauliga. Pojavljuje se u trećem prizoru drugoga čina, četvrtom i devetom prizoru trećega čina te petom prizoru i šestom prizoru (bez replike) petoga čina. Svodnica Anisula podmeće ju umjesto Mande Loni de Zauligu ne bi li ga optužile da je djevojku htio silovati te tako od njega izmamile novčanu nadoknadu (prćiju), što se i dogodi, zbog čega starca odvode u zatvor. Kerpe će međutim saznati da je ona Lonina izgubljena kći, pa ju iskušava, govoreći da je Podestà saznao za njezinu varku te će ju zbog toga udati za još starijega muškarca, koji će ju svakodnevno tući. No sve se za Katu sretno završi, a Lone obeća kako će odsad Mandu »ljubit kako onu ka je moju kćer lijepo odijevala i kako svoju sestru tratala« (V, 6).

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin