KAPETANIĆ, DAVOR

KAPETANIĆ, DAVOR, hrvatski književni povjesničar (Zagreb, 28. VI. 1928).

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1953. diplomirao slavistiku te 1972. doktorirao tezom Književni rad Silvija Strahimira Kranjčevića u sarajevskoj Nadi 1894–1903. Bio je asistent te viši znanstv. suradnik Instituta za književnost i teatrologiju JAZU 1957–73, potom izvanredni te redoviti profesor na Odsjeku za slavistiku University of Washington u Seattleu 1973–93. Pretežito se bavi tekstološkim i bibliografskim istraživanjima; sastavio je više bibliografskih priloga, napose o Miroslavu Krleži (Bibliografija djela Miroslava Krleže 1914–1963., u knj. Zbornik o Miroslavu Krleži, 1963; Bibliografija djela Miroslava Krleže i Literatura o Miroslavu Krleži 1914–1967., u knj. Bibliografija Miroslava Krleže, 1999).

Bio je tajnik Simpozija o Marinu Držiću »Marin Držić u svjetlu renesansne komediografije« održanog u Dubrovniku 6–12. VIII. 1967. u organizaciji JAZU i Sveučilišta Stanford (SAD). Povodom simpozija priredio je izložbu od šezdeset eksponata (dokumenti o Držiću, odn. Držićevim službama, grafike mjesta Držićeva boravka, Držićeva pisma, rukopisi i tiskana izdanja njegovih knjiga, kaz. cedulje o prvim izvedbama Držićevih djela, scenografski nacrti, ilustracije i plakati, kritike i prikazi) te sastavio katalog s kronologijom Držićeva života i djela (Izložba u povodu 400-godišnjice smrti velikog komediografa. Dubrovnik 7–12. VIII. 1967., 1967). U časopisu Forum (1967) objavio je opsežnu kroniku simpozija pod naslovom Simpozij i izložba u povodu 400-godišnjice smrti Marina Držića. Uz osvrt na popratna događanja tijekom simpozija, u kronici je detaljno prepričao sadržaje svih izlaganja (Ivo Hergešić, Wendell Cole, Cvito Fisković, Josip Torbarina, Albert Bates Lord, David Bynum, Zlatko Gorjan, Marko Fotez, Stojan D. Vujičić, Zygmunt Stoberski, Živko Jeličić, Franjo Švelec, Vinko Foretić, Frano Čale, Eric Pratt Hamp, Marijan Matković, Kosta Spaić, Haralampije Polenaković i Miljenko Foretić); izložio je i sadržaj rasprava koje su se vodile povodom pojedinih izlaganja.

Podijelite:
Autor: Bruno Kragić