IZ NEBA GLAS

IZ NEBA GLAS, lik u drami Tirena.

Javlja se samo u trećem prizoru petoga čina, gdje funkcionira kao deus ex machina, jer na Remetine molitve oživljava Tirenu: »Zavjete primamo, pastiri ljuveni, / a dušu vraćamo priliepoj Tireni« (s. 1615–1616). Premda se u drami često spominje bog, nije u prvi mah jasno o kojem je božanstvu riječ, poganskome ili kršćanskome. Međutim, budući da se Tirena vraća među žive upravo na Remetin zaziv »višnjoj vlasti«, može se pretpostaviti da je riječ o Bogu, tim više jer Iz neba glas govori u množini, što može sugerirati Trojstvo. Inače, takav lik nije tipičan za pastoralni žanr, u kojem zaplet nerijetko raspleću antička mitol. bića ili likovi staraca, sudaca, kao u pastoralnim dramama Nikole Nalješkovića.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin