HERCIGONJA, NIKOLA

HERCIGONJA, NIKOLA, hrvatski skladatelj i glazbeni pedagog (Vinkovci, 19. II. 1911 – Beograd, 7. VII. 2000).

Kompoziciju studirao i diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Blagoja Berse i Krste Odaka. God. 1932–37. bio je zborovođa zagrebačkih i sjevernoprimorskih pjevačkih društava, a 1945–49. nalazio se na visokim muzičkim funkcijama u Beogradu i Zagrebu. Na Muzičkoj akademiji u Beogradu bio je profesor povijesti glazbe od 1949. do umirovljenja 1975. Skladao je po uzoru na slavenski glazb. realizam (Modest Petrovič Musorgski, Leoš Janáček), uz usvajanje folklorne baštine Međimurja, Istre i Crne Gore. Istaknuti predstavnik društveno angažirana pristupa umjetnosti. Skladao je orkestralna, klavirska, glazbeno-scenska i vokalna djela te glazbu za kazalište i film.

Opera-balet Stav’te pamet na komediju (1962–64), prema komediji Dundo Maroje M. Držića, »po tipu je srodna renesansnim madrigalskim komedijama, a oblikovana je po uzoru na Stravinskog, tako da pantomimičko predstavljanje događaja na sceni prati ’glazbeni komentar’ statičnih solista, zbora i orkestra« (Marija Bergamo).

Podijelite:
Autor: Nedjeljko Fabrio