HASASI

HASASI, zapovjednici noćne straže.

M. Držić ih spominje u Noveli od Stanca: »Vlaho: Neg er se bojimo hasasa, ja ću t’ rijet… // Miho: Useru hasase! Ter što će hasasi? / Od Place čuva’ se, indje svudi lazi« (1, s. 36–38). Polazeći od zapažanja da Akademijin Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, sv. 3 (1887–91) ne navodi tumačenje riječi hasas, Milan Rešetar na temelju konteksta i odluke Senata od 1. VIII. 1667 – u kojoj se zapovjednici noćne straže nazivaju hasasi – zaključuje da se i u Držićevu djelu hasas javlja u spomenutom značenju. Riječ je povezao s imenom »islamske sljedbe hasasini«, od kojega potječe i tal. oblik assassino. Dubrovčani su je, s obzirom na početno h, preuzeli od Turaka (Što znači hasasi kod M. Držića – Was bedeutet hasasi bei M. Držić?, 1910).

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin