GULIN ZRNIĆ, VALENTINA

GULIN ZRNIĆ, VALENTINA, hrvatska etnologinja (Zagreb, 6. VII. 1969).

Diplomirala je povijest i etnologiju 1995. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 2004. doktorirala temom Urbana antropologija novozagrebačkog naselja: kultura svakodnevice u Travnom. Od 1996. zaposlena je na Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu.

Iz književnoantropološke perspektive osvijetlila je knjiž. stvaralaštvo M. Držića i njegovih suvremenika (Antropološka vizura povijesti: Držićev Dubrovnik, 1996), a u dva je navrata pisala o kult. životu renesansnog Dubrovnika, referirajući pritom na njegov mediteranski supstrat (Mediteran iz mediteranskoga kuta: renesansni Dubrovnik, 1999) te na procese oblikovanja ženskog identiteta (O jednom pristupu drugom spolu u tri čina: kaleidoskop ženskih slika u Dubrovniku 15. i 16. stoljeća, 2006). Najveća je vrijednost njezinih studija transdisciplinarni spoj knjiž. povijesti, povijesti ranonovovjekovnoga društva i kulture te antropoloških istraživanja, što rezultira analizom raznovrsnih izvora, književnih (M. Držić i njegovi suvremenici) i kulturnopovijesnih (Filip de Diversis, Benedikt Kotrulj, Nikola Vitkov Gučetić).

Podijelite:
Autor: Leo Rafolt