GRAZIANI, MARCO

GRAZIANI, MARCO, doktor teologije, vikar dubrovačkog nadbiskupa Rainalda Grazianija.

Rodom iz mjesta Cotignola kraj Ravenne. Umjesto nadbiskupa proglasio je M. Držića rektorom polovice crkve Svih Svetih (Domino): »Nos Marcus de Gratianis d(e) Cotignola in Th(eologia) doctoc et R.mi in xpo p(at)ris et D.ni D. Raynaldi Gratiani d(e) Cotignola dignissimi archiep(iscop)i Rhagusini in spiritualibus vicarius generalis, dilecto in xpo Marino Marini Nicolai d(e) Derza clerico Rhagusino rectori pro dimidia eccl(es)ie omniu(m) sanctor. intra muros Rhagusij salute in D(omi)no« (»Mi, Marco de Graziani de Cotignola, doktor teologije i generalni vikar preuzvišenoga gospodina i oca u Kristu, gospodina Rainalda de Graziani de Cotignola, predostojnoga nadbiskupa dubrovačkoga, u Gospodinu pozdravljamo ljubljenoga u Kristu Marina Marinova Nikolina Držića, dubrovačkoga klerika, rektora polovice crkve Svih Svetih unutar zidina Dubrovnika«). Dokument o tome sastavio je, zajamčio svojim potpisom i ovjerio vikarovim službenim pečatom kancelar nadbiskupije Jeronim Nikolin Spatari 12. IV. 1526, čemu su nazočili svećenik Andrija Radulić i glasnik nadbiskupije Matej Radičić. Iz dokumenta se vidi da je Graziani vodio postupak izbora: najprije je Andrija Držić predao »svoje odreknuće« od službe, potom su pred Grazianija došli Držićev otac Marin, stric Andrija i bratić Nikola te predložili Marina za novoga rektora, zatim je Graziani na vrata dubr. crkve istaknuo natpis o prijedlogu za novoga rektora kako bi izbor bio javan te tako osigurao da se »u određenom roku, dovoljno dugom za pobijanje odluke« svatko tko ima kakav prigovor može odluci usprotiviti. Nakon toga roka (koji u dokumentu nije precizno određen), Graziani je pozvao M. Držića – i spomenute svjedoke – te ga službeno proglasio rektorom stavljanjem birete na glavu i poljupcem mira. Nakon toga je A. Radulić poveo Držića u Domino, predao mu ključeve i oltarnu palu te je otpjevan Te Deum laudamus, o čemu je Radulić potom izvijestio Grazianija. U dokumentu je prepričano ono što se dogodilo, što znači da je Držić postupak i ceremoniju dobivanja rektorata obavio prije 12. IV. 1526, a toga je datuma sastavljena isprava koja ozakonjuje njegovu službu. Nejasnim međutim ostaje kako to da se u ispravi spominje nadbiskup R. Graziani, kad je dubr. nadbiskup 1521–43. bio Filippo Trivulzio.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin