FORETIĆ, MILJENKO

FORETIĆ, MILJENKO, hrvatski teatrolog, povjesničar i povjesničar umjetnosti (Dubrovnik, 5. V. 1939 – Dubrovnik, 24. XII. 2003).

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1961. povijest i povijest umjetnosti. Od 1963. radio je u Zavodu za povijesne znanosti JAZU (HAZU) u Dubrovniku, gdje je proučavao političku, kulturnu i knjiž. povijest. Bavio se teatrologijom te novijom poviješću kazališta. Priređivač je brojnih bibliografija, a znanstvenim i stručnim radovima, esejima i kritikama surađivao je u mnogobrojnim časopisima i zbornicima. Jedan je od obnovitelja Matice hrvatske u Dubrovniku nakon dvadesetogodišnjeg prekida djelovanja. Uređivao je časopis Dubrovnik (1969–71); nakon što je 1990. časopis obnovljen, učinio ga je jednim od središnjih hrv. časopisa. Priredio je jednu od najboljih hrv. bibliografija posvećenih starijoj književnosti u zborniku o Petru Kanaveliću (1973), a uredio je i zbornik Dubrovačka Republika i Francuska revolucija. Autor je više kulturoloških izložbi.

O M. Držiću napisao je rad Marin Držić i kazališna publika renesansnog Dubrovnika (1967) koji je razradio u studiji Marin Držić i kazališni život renesansnog Dubrovnika (1969), dajući u njoj opći prikaz kaz. života Dubrovnika u XVI. st. Tradicionalist s obzirom na metodologiju, Foretić se suvereno koristio pozitivističkim znanjima, pri čemu se njegov stil odlikuje jednostavnošću i analitičnošću. God. 1967. priredio je u Dubrovniku izložbu posvećenu Držiću. Dokumentacija o tome sačuvana je u knjizi Marin Držić: zbornik radova, što ju je 1969. objavila Matica hrvatska, a uredio Jakša Ravlić. O Držiću je priredio još jednu, nešto manju, no zanimljivu izložbu 1993. u povodu 59. svjetskoga kongresa PEN-a, poprativši ju knjižicom s naslovom Što je čitao Držić.

Podijelite:
Autor: Viktoria Franić Tomić