DŽOVE

DŽOVE, lik u komediji Tripče de Utolče.

Supruga Pedanta Krise. Pojavljuje se u šestom prizoru trećega čina, drugom prizoru četvrtoga čina te drugom i trećem prizoru petoga čina. Potuži se svodnici Anisuli da joj muž »sve njeke verse komponjava« te da je čula da »duniža njeku Mandu«. Anisula smisli prevaru: Pedantu će dogovoriti susret s Mandom, a ondje će ga zapravo čekati Džove. Kad Tripče dovede Mandinu svojtu da bi im pokazao kako ga Mande vara s Krisom, zatekne Krisu i Džovu, našto potonja u oduljem monologu ispsuje supruga koji čezne za tuđim ženama, a vlastitoj se opravdava »Stomak me boli« (V, 3).

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin