DUIČINI SKALINI

DUIČINI SKALINI. Dubrovačke su ulice često nazivane po identifikacijskim pridjevcima stanovnika, ugl. njihovim obiteljskim imenima poput Jezusović, Zvijezdić itd., te prema osobnim imenima pojedinih stanovnika.

Među oporukama sačuvanim u Državnom arhivu u Dubrovniku zabilježena je i oporuka Milosave, žene Junija Duice iz 1457. Prema tom Duici nazvana je Duičina ulica, odn. Duičini skalini. Riječ je o strmom dijelu današnje Palmotićeve ulice. Duičini skalini uspinjali su se od ulice Prijeko do ulice Peline. Spominju se kao dio grada u kojem su nastanjene prostitutke.

Ulicu spominje Vlaho u Noveli od Stanca: »Činit skakat umije s Duičinijeh skalina / gamad’ju kako s’ ti« (1, s. 10–11), čime sugerira događaje koji su prethodili nòveli što će ju Dživo Pešica – uz pomoć maskara – izvesti sa Stancem. Prvi je na značenje »Duičinijeh skalina« upozorio Pavle Popović u radu Dvičine skaline (1925), identificirajući ulicu na temelju zapisa iz Lamenta de Intus.

Podijelite:
Autor: Slavica Stojan