DRŽIĆ, VLAHO

DRŽIĆ, VLAHO, antunin (Dubrovnik, ? – Dubrovnik, rujan, 1567).

Sin Nikole i Klare Turčinović, rođak M. Držića: Vlahov djed Vlaho bio je brat Držićeva oca Marina. Imao je mlađu braću Julijana i Petra te sestre Đivu i Mariju. Najprije je bračni ugovor sklopio s Klarom Sinčićević Allegretti, no budući da je ona umrla prije vjenčanja, bračni ugovor sklopio je s njezinom sestrom Marijom 12. XI. 1548, s kojom je imao desetero djece: sinove Nikolu, Stjepana, Julijana, Marina, Šimuna, Ivana i Martina te kćeri Klaru, Anicu i Đivu. Umro je bez oporuke. Na Vlahovu i Marijinu piru – održanom između 6. i 11. I. 1551 – prikazana je Tirena, za koju je prigodu M. Držić napisao novi prolog, koji izgovaraju Obrad i Pribat, tiskan u knjizi Pjesni Marina Držića ujedno stavljene s mnozim druzim lijepim stvarmi (1551). O Vlahu se govori kao o potomku uglednoga i plemenitoga roda Držićâ: »Star’ji se sad ženi, komu je Vlaho ime, / ah, vitez hrabreni, pravi plemić svime!« (s. 45–46). O mjestu izvedbe Tirene postoje različita tumačenja. U prologu se kaže da je izvedena u palači Vlahova djeda po majci, Julijana Marinova Turčinovića (»Svitli je stan ovoj Džula Pjorovića, / u Gradu tolikoj počtena plemića, / ki srebro mjeraše, Pribate, starići, / i srebrom pijaše s družinom plemići«, s. 35–38), a antuninska genealogija bilježi da je Tirena prikazana u kući mladenkina oca, Stjepana Sinčićevića Allegrettija: »In tempo delle nozze di sudetto matrimonio fu recitata in casa di detto Stefano nella Strada di calzolari, Megiu Veliche Zreugliare, quella famosa commedia detta Tirena dalli compagni di detto Biagio, la quale fecero stampare« (»U vrijeme proslave toga vjenčanja, u kući Stjepanovoj u postolarskoj ulici Među velike crevljare, slavnu onu komediju naslovljenu Tirena odigrali su Vlahovi drugovi i dali ju tiskati«). Genealogija kaže da je pir trajao mjesec dana, što može navesti na pretpostavku da je Tirena prikazivana nekoliko puta, pa otud spomen različitih lokacija izvedbe. Iako nije jasno što znači da su Tirenu »Vlahovi drugovi dali tiskati«, oprezno bi se moglo zaključiti da je Vlaho financijski pomogao izdanje Tirene u venecijanskoj tiskari Andree Arrivabenea 1551. Postoje međutim i drukčija tumačenja: Leo Košuta pomišlja da je Držić 16. VIII. 1551. od Martina Ivanova Šumičića (koji se nakon smrti prve supruge Fjore oženio Vlahovom sestrom Đivom) pozajmio devedeset dukata da bi namaknuo novac za tiskanje knjige (Jedan rektorski dopis Marina Držića iz Sijene, 1972).

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin